Hi SONE^^♥
Đã rất lâu rồi kể từ khi chúng ta gặp nhau lần cuối phải không?? ㅋㅋ
Hmm..hôm nay là một ngày rất quan trọng.. Tớ chỉ có một yêu cầu với các bạn ㅠ!!~
Hôm nay là ngày Ppwany được công nhận là MÁY NHẢY THẬT SỰ
BÁN KẾT của Kim Hyoraeng!!
Dành cho Hyoyeon người đã tập luyện rất chăm chỉ, để thể hiện thật nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều (x922) sự ủng hộ mạnh mẽ, sự cổ vũ cho cô ấy với những cảm xúc mạnh mẽ vào một ngày như hôm nay~
Hãy cùng bình chọn cho cô ấy và theo dõi lần trực tiếp đầu tiên *cùng nhau*!ㅋ

PS. Cùng nhau theo dõi sau nhé ㅇ_ㅇ!!ㅋㅋ

BONUS w/ jess
Khi chúng tôi biết vị trí của Hyoraengie là số 1…
Với một tư thế độc đáo, với một tư thế có tác động mạnh mẽ! ㅋ
Hyoyeon ppwaiting

Source: Official Girls' Generation website
E-Trans by: taenycity@soshified
Vie-trans by:SkyKiller@FCSSVN
Do not take Vie-trans out of JPVN with or without credit